top of page

Medlemskap
24t innmeldings garanti

Premium-medlemskap
6000,-

Inkluderer spillerett på Preikestolen GK, gratis rangeballer og kaffe hele sesongen

Hovedmedlem

Inkluderer spillerett på Preikestolen GK

400,- rabatt for ektefelle

Som hovedmedlem kan du spille så mye du vil på banen og du kan delta på turneringer og arrangementer som arrangeres lokalt og på andre baner. Ved spill på andre baner må greenfee betales.

Student
 

Inkluderer spillerett på Preikestolen GK. Studenter må oversende studentbevis

Studentmedlemskap inkluderer spillerett på Preikestolen Golfklubb. Studentbevis må oversendes til post@prgk.no ved innmelding for å få sitt student-medlemskap aktivert.

Familie

Inkluderer spillerett på Preikestolen GK. Familiemedlemmer er
inkludert i prisen

Beløpet dekker alle medlemmene av 

familien. For at medlemskapet skal være lønnsomt bør minst 3 personer oppgis. Familie-medlemskapet gjelder for barn mellom 0-19 år.

Medlem uten spillerett

Medlemskap uten spillerett på Preikestolen GK. GreenFee må
betales ved spill

Tidligere kalt fjernmedlemskap. Medlemskapet inkluderikke spillerett på Preikestolen Golfklubb. Greenfee må betales ved spill, ellers er medlemskapet et vanlig golfmedlemskap.  

Junior

Inkluderer spillerett på Preikestolen GK. Personen må være mellom 0 - 19 år

Juniormedlemskap inkluderer spillerett på Preikestolen Golfklubb, og betyr at du kan spille så mye du vil på banen til Preikestolen GK. Det arrangeres gratis junior trening til våre junior medlemmer.

Hovedmedlem
første år 

Tilbud for førstegangs medlemmer som tar VTG gjennom klubben i 2024

Som hovedmedlem kan du spille så mye du vil på banen og du kan delta på turneringer og arrangementer som arrangeres lokalt og på andre baner. Ved spill på andre baner må greenfee betales.

Hvorfor bli medlem i Preikestolen Golfklubb?

 • 1 stk. gratis greenfee i året til våre medlemmer uten spillerett
   

 • Vakker og naturskjønn 9-hulls golfbane med utfordrende hull i spektakulære omgivelser
   

 • Innbydende klubbhus med kafé og ProShop
   

 • Billig medlemskap
   

 • Medlemmer av Norsk Senior Golf får redusert greenfee på Preikestolen GK (200 kr)
   

 • Vi arrangerer teambuilding for deg og din bedrift og for privatpersoner, og har lokaler som kan leies ut til spesielle anledninger​
   

 • Et godt miljø med medlemmer i alle aldre
   

 • Tilbud om trening og spillerutvikling for de som ønsker oppfølging etter VTG-kurs
   

 • Stort treningsområde med Driving range både under tak og i friluft, stor puttinggreen, bunker og juniorområde.
   

 • Gratis Juniortrening til alle våre Juniormedlemmer
   

 • Vi behandler sendte innmelding-skjemaer innen 24 timer.

Preikestolen Golfklubb hull 5

Alle golfmedlemskap i Norge er bindende, og utmelding må skje innen 31.12. Ved en sen utmelding påløper gebyr.

Dersom faktura ikke betales innen forfallsdato påløper purring m/ gebyr.

Vær obs på å alltid holde dine personopplysninger, epost og adresse korrekte, slik at faktura og evt. golfbladet kommer frem.


 

VIKTIG! OPPDATERT ADRESSE I GOLFBOX

Når faktura på medlemskap i Preikestolen golfklubb er forfalt sendes betalingspåminnelse etter lov pr. post. Disse kommer ikke frem og blir sendt i retur dersom feil adresse registrert i golfbox.

De enkelte medlemmer er selv ansvarlige for å holde golfbox oppdatert ved endringer av adresse, mail og telefonnummer.
 

Har du ikke mottatt din faktura pga. feil adresse må eventuelle purregebyrer betales i sin helhet.

Trenger du hjelp til å endre, vennligst kontakt oss på 

post@prgk.no så hjelper vi deg.

Norges Golfforbund
Golfspilleren i sentrum

Velkommen som medlem i Preikestolen Golfklubb

Hva kan vi gjøre bedre?

Din opplevelse og mening er viktig for klubben.

For at vi skal bli en bedre klubb for deg og andre nye medlemmer, få deg til å trives i klubben og få en god golfopplevelse, ønsker vi få tilbakemelding og høre din mening om hvordan du opplever oss - klubbens miljø, selve gjennomføringen av VTG-kurset/opplæringen, treningstilbudet, oppfølgingen i klubben og måten vi tok deg i mot på.
 

Tilbakemeldingene og informasjonen  gjør at vi kan ta tak i og fokusere det som er viktig for deg som nytt medlem i klubben.


For å samle inn informasjon og omsette denne til kunnskap og handling bruker vi Golfspilleren i Sentrum.  ”Golfspilleren i Sentrum” er et nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy som brukes av golfklubber i flere land.
 

Som nytt medlem vil du motta et spørreskjema på e-post to måneder etter at vi har registrert deg som medlem i GolfBox. Informasjonen og tilbakemeldingene vil gi oss verdifull informasjon og dermed bidra til en god utvikling av golftilbudet, treningstilbudet og klubbens miljø.


Også i Sverige, Danmark og Finland har klubbene tilgang til og bruker ”Nye medlemmer” i Golfspilleren i Sentrum og alle nye medlemmer vil motta tilsvarende spørreskjema på e-post.


Vi håper at du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet. Det er viktig for at vi skal bli bedre, at flere spiller mer golf og at du og alle trives i klubben hos oss.

Hilsen oss i Preikestolen Golfklubb

bottom of page