top of page

Trivsel

Respekt

Tilhørighet

Vi skal gi gode opplevelser for alle medlemmer og besøkende

Vi viser respekt for hverandre, golfbanen og naturen

Vi inkluderer alle uavhengig av alder og ferdighet

Vi skal gi gode opplevelser for alle medlemmer og besøkende

bottom of page