top of page

Senior og Golf


Klubben har en egen seniorgruppe som i hovedsak består av personer + 50 Vi har ingen øvre/nedre aldersgrense, ei heller krav til hcp.


Gruppen har fast spilledag hver tirsdag kl 09.00 og er i prinsippet aktive hele året.
Dersom klimatiske forhold hindrer banespill drar vi ofte på golfsimulator til Stavanger eller Randaberg. Andre baner i nærområdet blir også benyttet.


I tillegg har vi hatt flere turer med overnatting både innen- og utenlands. Årets tur i 2019 gikk til Polen i mai.


Nesten like viktig som selve golfspillet er det sosiale. Etter hver tirsdagsrunde samles vi til kaffe og analyse av dagens runde. Her får alle anledning å forklare hvorfor resultatet ble som det ble.


Vi har egen hjemmeside på Facebook hvor alle viktige informasjoner annonseres. Gå inn på facebook, søk opp vår gruppe: Preikestolen Golfklubb Senior og be om medlemskap i gruppen.

20160602_210911.jpg
bottom of page