top of page

Lokale regler

LOKALE REGLER
 • Fri dropp på veier og stier (ref regel 16.1).

 • Stenfylte dreneringsgrøfter anses som GUR (ref regel 16.1).

 • Steiner i bunker er flyttbar hindring (ref regel 15.2).

 • Området for plugget ball etter regel 16.3 gjelder hele spillefeltet.

 • Jordfaste steiner og nysådde områder på kortklippet område av spillefeltet gir fri dropp (ref regel 16.1).

 • Hull 3/12: Det er ikke lov å lete etter baller på dyrket mark på høyre side av bekk.

 • Hull 7/16: Ring i bjelle på venstre side før man går på green slik at spillere bak vet det er klart til å slå ut.

 • Hull 8/17: Området til venstre for bekk er straffeområde å merket med rødt, røde staker på andre siden gjelder hull 9/18.

 • Ved væravbrudd gjelder regel 5.7b å brudd på denne regelen medfører diskvalifikasjon.

 • Utstyr for avstandsmåling: For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstand ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Straff for brudd på Regel 4.3a er diskvalifikasjon. 

 • Brudd på lokale regler gir 2 straffeslag med unntak der du blir diskvalifisert.

bottom of page