top of page

Banens Historie

"Strand får golfklubb"

Slik lyder første oppslaget om golfklubben i Stavanger aftenblad. Ideen om egen golfbane oppstod da stadig flere strandbuer begynte å møte hverandre på de andre banene i distriktet.
Mellom 30 - 40 personer hadde tegnet medlemskap allerede før stiftelsesmøtet hadde blitt holdt. Nyheten om en golfklubb i strand var eg gladnyhet for mange, men ikke alle var like begeistret.

Å tenke seg en golfbane på jøssangmyra i tillegg til sagbruket, landbruket og campingplassen ville være totalt ødeleggende for Jøssang miljøet mente noen.

Administrasjonen i kommunen hadde foreløpig en positiv holdning til prosjektet. For å realisere planen om en golfbane på Jøssang var klubben avhengig av at Strand kommune ga rom for prosjektet i kommuneplanen våren 1998. Mye sto og falt på politikernes holdning. Kom golfbanen med i kommunedelplanen var det første skritt på veien til å realisere planen.

I tillegg til politikerne på strandalandet hadde også fylkespolitikerne et ord med i laget. Her ble golfbanen sett på i sammenheng med næringsutvikling og golfbanen ville ha en positiv effekt ovenfor reiselivsnæringen mente noen.

Avisutklipp preikestolen golfklubb historie
Avisutklipp

På tross av at grunneiere av jøssangmyra ikke ble informert om en eventuell golfbane før etter at det ble trykket i Stavanger Aftenblad, og at dette førte til at grunneierene følte seg noe overrumplet, fikk de og golfklubben ryddet missforståelser av banen og spilte omsider på samme lag. 

Samtidig med å bygge en treningsbane håpte klubben å få bygget en provisorisk sekshulls bane på omlag 50 mål. Med en sekshulls bane kunne klubben tilby medlemmene sine Grønt-Kort kurs.

Etter at sekshulls-banen var på plass skulle det omsider bygges en permanent 9-hulls, senere 18-hulls bane, etter at økonomien og politikerne tillot det. Det krevde at området ble regulert til golf-område i kommuneplanen, noe som fortsatt gjenstod å se. 

28. April 1998 sa forvaltningskomiteen i strand ja til å la golfklubben bruke en del av Jøssangmyra til treningsfelt. Golfklubben hadde da søkt om å få bruke i alt 24 mål dyrka og dyrkbar jord til midlertidig treningsfelt (driving range). Forvaltningskomiteen gikk enstemmig inn for en midlertidig omdisponering av av jord til treningsbane. Golfklubben søkte om omdisponering for to år, men politikerne gikk inn for å la omdisponeringen gjelde frem til nyttår 1998. Men dette klarsignalet var fortsatt ikke nok. Saken sendtes til fylkesmannens landbruksavdeling for endelig avgjørelse.

Fylkesutvalget vedtok Tirsdag 23. Februar å ønske nye golfklubber, velkommen, og første uka i Mai gav fylkesmannen i Rogaland en midlertidig godkjennelse av golfspill frem til årsskifte. Godkjennelsen ble permanent den dagen Preikestolen Golfklubbb godkjente reguleringsplanen for området. Sivilarkitekt Eva Bay var i gang med å tegne golfanlegget inn på kartet og klubbens mål var at reguleringsplanen skulle være ferdigbehandlet til høsten.

I dag står en utrolig vakker og naturskjønn 9-hulls bane ferdig på Jøssangmyra. Med over 3300 medlemmer er klubben Norges største golfklubb og er kjent for å være vakker, utfordrende og spennende. På dugnad er klubben bygget av ildsjeler som har lagt utallige timer og arbeid i å kjempe for godkjennelse på byggingen av banen og i å ferdigstille denne. Dette til stor glede for mange golfengasjerte fra hele regionen. 

Vi ønsker alle og en hver hjertelig velkommen til vår golfbane på Jøssang.

Lykke til med spillet!

Avisutklipp
bottom of page